Hallenbau Schmitz Logo
 

Colofon

Hallenbau Schmitz GmbH & Co. KG
Jurgensstraße 7
47574 Goch
Kantongerecht Kleve (Kleef) HRA 1256
USt.-IdNr.: DE230756699

Vennootschap met hoofdelijke aansprakelijkheid
Dietmar Schmitz Verw. GmbH
Kantongerecht Kleve (Kleef) HRB 1961
Ust.-IdNr.: DE196798253

Tel.: +49 28 23 – 4 19 50-0
Fax: +49 28 23 – 4 19 50-20

www.hallenbau-schmitz.de

Bedrijfsleiding
Dietmar Schmitz

 

 

Verwijzingen naar de afbeeldingen: Referenties H. Groll, alle andere: Schmitz/Pöppel

Ontwerp, tekst, realisatie: K2. agentur für kommunikation, Bonn

Inhoudelijk verantwoordelijk in overeenstemming met & 10 alinea 3 van het MDStV (Mediendienstestaatsvertrag):
Hallenbau Schmitz, Goch

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van onze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid dragen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Als leverancier van een dienst zijn wij op basis van

 § 7 par.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s op grond van de algemene wetgeving. Conform §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener er echter niet toe verplicht, om de verstrekte of opgeslagen externe gegevens te beheren of te onderzoeken op hun context, welke zou kunnen duiden op enig wederrechtelijk feit. Eventuele verplichtingen voor het verwijderen van gegevens of het blokkeren van het gebruik van gegevens op basis van de algemene wetgeving blijven hiermee onverminderd van kracht. Enige aansprakelijkheid ten aanzien hiervan is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van de kennisname van een concrete schending van de rechtsbepalingen. Zodra er kennis wordt genomen van dergelijke schendingen, zullen wij deze gegevens per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Derhalve kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid dragen. Voor de inhoud van de sites waarnaar de snelkoppelingen verwijzen, is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de site verantwoordelijk. De sites waarnaar wordt verwezen worden, op het moment van plaatsing van een snelkoppeling, getoetst op mogelijke rechtschendingen. Op het moment van de plaatsing van de link viel er geen wederrechtelijke inhoud te identificeren. Een voortdurende inhoudelijke controle van de sites waarnaar wordt verwezen is bij het uitblijven van concrete aanwijzingen die zouden duiden op een rechtschending echter niet redelijk. Zodra er rechtschendingen bekend zouden worden, dan worden dergelijke links per direct door ons verwijderd.

Auteursrecht

De gegevens en producten die door de site-exploitant zijn gecreëerd op deze pagina’s, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en elke soort toepassing buiten de grenzen van dit auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur dan wel producent. Eventuele downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel privégebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet is gecreëerd door de exploitant, dient het auteursrecht van derden in acht te worden genomen. Dit betreft met name de inhoud van derden die als zodanig is aangemerkt. Mocht u desalniettemin stuiten op een schending van het auteursrecht, dan verzoeken wij u om een dienovereenkomstige verwijzing. Zodra er rechtschendingen bekend zouden worden, dan wordt dergelijke inhoud per direct door ons verwijderd.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover er op onze site persoonsgerelateerde gegevens worden verlangd (zoals naam, aanhef of e-mailadressen) dan geschiedt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder nadrukkelijke instemming niet aan derden verstrekt. Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij e-mailcommunicatie) beveiligingshiaten kan bevatten. Het is niet mogelijk om een gegevensoverdracht zonder beveiligingsbescherming tegen handelingen van derden te garanderen. Het gebruik door derden van de contactgegevens, die zijn verstrekt in het kader van de colofonplicht, voor de verzending van niet nadrukkelijk verzochte reclame of informatie wordt bij deze nadrukkelijk verboden. De exploitanten van de site behouden zich met klem het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezending, bijvoorbeeld via spam-mail, van reclamemateriaal.

Bronverwijzing: Disclaimer eRecht24